УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството” или „Екипът” означават „ЗБК Орел” ООД.


» Кои сме ние
„ЗБК Орел” ООД е търговското наименование, под което дружеството осъществява дейност като застрахователен брокер. Дружеството е регистрирано в гр. София, бул. България 86-А, ет. 4, офис 4А, ЕИК 200724087, и адресите на всички офиси в страната и в гр. София са посочени на този уебсайт в Менюто „Офиси” и „Контакти”.

„ЗБК Орел” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение № 573-ЗБ/13.03.2018 г. Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери, с адрес гр. София, ул. Будапеща 16.


» Предлагани застраховки онлайн
Чрез този уебсайт към настоящия момент „ЗБК Орел” ООД предлага сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, „Автокаско на МПС”, Помощ при пътуване”, „ Домашно имущество”, в избрано от потребителя застрахователно дружество.
 
Цената на предлаганите застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете в Менюто за онлайн застраховане, след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Информацията на сайта се актуализира от „ЗБК Орел” ООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания www.ePay.bg или онлайн с банкова карта.

При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание „ЗБК Орел” ООД да издаде и изпрати по куриер квитантанция за плащане.

Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва на интернет адрес www.orel-zbk.cоm/onlineInsurance секция „Плащане на поредна вноска”.

Поредна вноска може да бъде платена и във всеки офис на „ЗБК Орел” ООД.


» Гаранционен фонд
Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.”


Print   Email