About Us

Ние сме един от водещите и най-бързо развиващите се застрахователни посредници на българския пазар. Компанията е основана през 2009 г. и вече управляваме портфейл от над 10 млн. лв. премии годишно. Представител сме на всички водещи застрахователни компании и предлагаме пълната гама от застрахователни продукти. Разполагаме с екип от специалисти с дългогодишен опит в застраховането и експерти по всички видове застраховане, като обслужваме с еднакъв успех интересите на индивидуални и бизнес клиенти.

Our mission

Това, което предлагаме е цялостно и компетентно застрахователно обслужване, което да доведе до ползотворни и дългосрочни взаимоотношения. Фокусът ни е върху индивидуалните потребности на клиентите с цел изграждане на най-подходящата застрахователна защита за всеки един от тях. С представителства си на територията на цялата страна имаме готовност да окажем съдействие и подкрепа във всеки един момент. Нашата мисия е да създаваме добавена стойност за крайния потребител на застрахователния продукт.

Image
Image

Our services

Избирайки нас, Вие ще получите компетентно застрахователно представителство, което допълнително защитава Вашия застрахователен интерес.
Вземете правилното застрахователно решение.
  • правим оценка на риска и анализ на вариантите за застрахователно покритие, за да изберем заедно най-подходящата защита;
  • oказваме своевременно съдействие при настъпване на застрахователно събитие и предприемаме всички необходими действия за получаване на справедливо обезщетение;
  • представляваме и защитаваме интересите на застрахования пред застрахователните компании през целия срок на застрахователния договор;
  • следим за сроковете за подновяване на застрахователните договори и информираме клиентите си за възможности за оптимизиране на покритието;
  • нашите клиенти могат да разчитат на познанията ни относно необходимостта от застрахователно покритие във всички сфери на икономиката;
  • ние предлагаме винаги актуални и преференциални ценови условия на нашите клиенти;

Offices in Bulgaria

ZBK OREL