Застрахователно Посредничество

Избирайки нас, Вие ще получите компетентно застрахователно представителство, което допълнително защитава Вашия застрахователен интерес.

  • оценка на риска и анализ на предложенията за застрахователно покритие, за да изберем заедно най-подходящата защита;
  • своевременно съдействие при настъпване на застрахователно събитие и предприемане на всички необходими действия за получаване на справедливо обезщетение;
  • представителство и защита на интересите на застрахования през целия срок на застрахователния договор;
  • следене на сроковете за подновяване на застрахователните договори и си за възможности за оптимизиране на покритието;
  • нашите клиенти могат да разчитат на познанията ни относно необходимостта от застрахователно покритие във всички сфери на икономиката;
  • ние предлагаме винаги актуални и преференциални ценови условия на нашите клиенти;

Печат   Е-мейл