Съвместно национално съвещание

На 5 и 6 откомври 2019 година в Парк-Хотел "Асеневци" в град Велико Търново се състоя съвместно национално съвещание на "ЗБК ОРЕЛ" ООД и ЗК "ДАЛЛ БОГГ - Живот и Здраве" АД.

На събитието бяха обсъдени множество оперативни въпроси от ежедневната съвместна дейност на двете водещи компании на Българския застрахователен пазар.

В проявата взе участие доц. д-р Радостин Вазов - административен директор на ВУЗФ в качеството му на гост - лектор на тема "Изискванията на Наредба 28 на КФН и методически указания за нейното прилагане в дейността на застрахователните брокери" .

В края на заседанието се взеха общи решения за бъдеща взаимопощ в рамките на силно развиващия се застрахователен сегмент в България.


Печат   Е-мейл