Дженерали

"Дженерали е основен фактор в световната застрахователна индустрия - стратегически и изключително важен сектор за растежа, развитието и благосъстоянието на модерните общества.

През почти 200 годишната ни история, ние сме изградили една мултинационална група, която присъства в повече от 60 страни, с 470 компании и близо 80 000 служители. Нашата група има за цел да се превърне в компания, която задава стандарт и да стане лидер на Европейския застрахователен пазар на дребно. Това може да се изгради от нашата съществуваща клиентска база от 50 милиона физически лица, от общия брой клиенти 72 млн.

През последните години ние преминахме през основна стратегическа реорганизация, което ни позволи да сложим по-голям акцент върху нашата основна дейност, по-голяма дисциплина в управлението на нашите активи, както и по-опростено и прозрачно управление. Този процес ни доведе до нов етап, въз основа на по-ефективни бизнес модели, иновативни търговски стратегии, по-силна и по-глобална марка."

(-Дженерали)

Try our cost calculator for further cost details.