България Иншурънс

"Застрахователна компания България Иншурънс АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България, с близо 22% пазарен дял. Дружеството е специализирано в предоставянето най-вече на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти.

България Иншурънс е един от най-динамично развиващите се застрахователи на пазара и затвърждава позициите си чрез предлагане на иновативни решения в областта на общото застраховане, високо качество на услугите, партньорска мрежа от над 520 лечебни заведения, програми за подпомагане на служители, предоставени по линия на AXA ICAS International – специализирана компания в групата на AXA. 

През 2015 година стартира и Онлайн платформата за продажба на застраховки: Помощ при пътуване, Имуществена и Туристическа застраховка. За удобство на клиентите в „движение“ дружество лансира и Мобилно приложение с вградена дигитална здравна карта и възможност на потребители да закупят застраховка по всяко време, от всяко място, бързо и лесно.

През 2016 България Иншурънс разшири своето портфолио с нов международен здравен продукт «Здраве без граници», разработен в партньорство с английската компания AXA PPP healthcare Limited, част от глобалната АХA Group, и презастраховател по договора. Международни здравни планове „Здраве без граници“ са адаптирани за нуждите на българския пазар и предоставят възможности за висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят.   


Нашата Мисия   

Нашата основна мисия е да бъдем полезни на бизнеса и на нашите клиенти, чрез предоставяне на практични и работещи застрахователни решения.   


Нашите Ценности   

Ценностите, които изповядваме в нашата работа са:

  • Професионализъм
  • Коректност
  • Експертност
  • Постоянна ангажираност и съпричастност към клиента
  • Иновативност"

(-България Иншурънс);

Try our cost calculator for further cost details.