Алианц

"Алианц България Холдинг

 

Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно
застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг.


Ние се грижим за имуществото на нашите клиенти, за тяхното здраве и живот, за техните мечти и стремления, за развитието на техниябизнес. Това е онази част от работата, която наистина ни мотивира."

(-Алианц)

Try our cost calculator for further cost details.