За Нас

Застрахователна брокерска компания Орел е основана през 2009 г. В основата на компанията е екип от специалисти с дългогодишен опит и дълбоки познания на застрахователния пазар. Дейността ни е изцяло ориентирана към застраховането, като защитаваме с еднакъв успех интересите на индивидуални и корпоративни клиенти.

Нашата мисия

Ежедневно придаваме добавена стойност за крайния потребител на застрахователни услуги, чрез предоставянето на индивидуални застрахователни решения и оказването съдействие при застрахователни събития.

Image
Image

Нашите услуги

Избирайки нас, Вие ще получите компетентно застрахователно представителство, което допълнително защитава Вашия застрахователен интерес.
Вземете правилното застрахователно решение.
  • правим оценка на риска и анализ на вариантите за застрахователно покритие, за да изберем заедно най-подходящата защита;
  • oказваме своевременно съдействие при настъпване на застрахователно събитие и предприемаме всички необходими действия за получаване на справедливо обезщетение;
  • представляваме и защитаваме интересите на застрахования пред застрахователните компании през целия срок на застрахователния договор;
  • следим за сроковете за подновяване на застрахователните договори и информираме клиентите си за възможности за оптимизиране на покритието;
  • нашите клиенти могат да разчитат на познанията ни относно необходимостта от застрахователно покритие във всички сфери на икономиката;
  • ние предлагаме винаги актуални и преференциални ценови условия на нашите клиенти;

Офиси в България

Офиси и Контакти