Помощ в планината

Тази застраховка осигурява обезщетение и съдействие при злополука или внезапно настъпило заболяване на застрахования за времето, през което упражнява хоби, спортна или туристическа дейност в планината. Застраховката може да бъде сключена за период от един ден до една година.

Покритията са следните:

  • Медицински разноски;

  • Спасителни разноски (може да се включи и спасителна операция с хеликоптер);

  • Разходи за евакуация;

  • Разходи за репатриране;

  • Обезщетение при смърт или трайна загуба на работоспособност;

Застрахователят изплаща обезщетение до посочените в полицата и общите условия лимити на отговорност.

Застраховката може да бъде индивидуална, семейна или групова.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com