Помощ при пътуване в чужбина

По застраховка Помощ при пътуване застрахователят осигурява съдействие при пътуване в чужбина, като обезщетява разходите за медицинска помощ и допълнителни услуги и предоставя информация при настъпване на застрахователно събитие.

Застраховката може да бъде валидна за Европа или за целия свят с изключение на България.

Застрахованият може да бъде български гражданин или чуждестранно лице, като във втория случай застраховката не осигурява покритие освен за България и за страната или страните, на които лицето е гражданин.

При еднократни пътувания полицата се сключва за периода на престой в чужбина, който може да е дни, месеци или пък година.

В случай, че през годината на застрахования се налага да пътува често извън страната, може да се предостави специална застраховка„Мултитрип“ с период на валидност една година, която да е валидна за всички пътувания. В този случай се договаря максимален период на престой в чужбина при едно пътуване, които може да бъде 30, 60 или 90 дни.

От особена важност е в застрахователната полица да се посочи коректно причината за пътуването – туризъм, работа, упражняване на спорт или друго. Само тогава застрахователят носи отговорност за събития настъпили при извършване на някоя от посочените дейности.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен при първа възможност да уведоми застрахователя или асистанс компанията на посочените в полицата телефони. Обезщетението може да бъде изплатено директно към лечебното заведение, което е указало медицинската помощ. Обезщетява се пълния размер на разходите до избраният от застрахования при сключване на полицата лимит.

Основните покрития по полицата са следните:

 • Медицински разноски вследствие на злополука или внезапно настъпило заболяване, както и обостряне на вече съществуващо заболяване;

 • Медицинско репатриране и репатриране на тленни останки;

 • Спешна дентална помощ, ограничена до посочения в общите условия и полицата лимит;

Допълнителните покрития, които могат да се включат към полицата са следните:

 • Спасителни разноски;

 • Обезщетение при смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;

 • Дневни пари за болничен престой;

 • Обезщетение при кражба, загуба или забавяне на личен багаж;

 • Гражданска отговорност към трети лица;

 • Правна помощ;

 • Авансиране на съдебна гаранция;

 • Съпровождане на непълнолетно дете;

 • Посещение на близък при хоспитализация;

 • Разходи за хотел на придружаващи в случай на хоспитализация;

Различните застрахователни компании предлагат различен набор от горепосочените допълнителни покрития.

Проверете цената на застраховката тук.

ПОЗВЪНЕТЕ 0 700 200 60
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, ул. Осогово №30 офис 604 Телефон: +3592 829 44 70 E-mail: office@orel-zbk.com