Помощ при пътуване в чужбина

По застраховка Помощ при пътуване застрахователят осигурява съдействие при пътуване в чужбина, като обезщетява разходите за медицинска помощ и допълнителни услуги и предоставя информация при настъпване на застрахователно събитие.

Застраховката може да бъде валидна за Европа или за целия свят с изключение на България.

Застрахованият може да бъде български гражданин или чуждестранно лице, като във втория случай застраховката не осигурява покритие освен за България и за страната или страните, на които лицето е гражданин.

При еднократни пътувания полицата се сключва за периода на престой в чужбина, който може да е дни, месеци или пък година.

В случай, че през годината на застрахования се налага да пътува често извън страната, може да се предостави специална застраховка„Мултитрип“ с период на валидност една година, която да е валидна за всички пътувания. В този случай се договаря максимален период на престой в чужбина при едно пътуване, които може да бъде 30, 60 или 90 дни.

От особена важност е в застрахователната полица да се посочи коректно причината за пътуването – туризъм, работа, упражняване на спорт или друго. Само тогава застрахователят носи отговорност за събития настъпили при извършване на някоя от посочените дейности.

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен при първа възможност да уведоми застрахователя или асистанс компанията на посочените в полицата телефони. Обезщетението може да бъде изплатено директно към лечебното заведение, което е указало медицинската помощ. Обезщетява се пълния размер на разходите до избраният от застрахования при сключване на полицата лимит.

Основните покрития по полицата са следните:

 • Медицински разноски вследствие на злополука или внезапно настъпило заболяване, както и обостряне на вече съществуващо заболяване;

 • Медицинско репатриране и репатриране на тленни останки;

 • Спешна дентална помощ, ограничена до посочения в общите условия и полицата лимит;

Допълнителните покрития, които могат да се включат към полицата са следните:

 • Спасителни разноски;

 • Обезщетение при смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;

 • Дневни пари за болничен престой;

 • Обезщетение при кражба, загуба или забавяне на личен багаж;

 • Гражданска отговорност към трети лица;

 • Правна помощ;

 • Авансиране на съдебна гаранция;

 • Съпровождане на непълнолетно дете;

 • Посещение на близък при хоспитализация;

 • Разходи за хотел на придружаващи в случай на хоспитализация;

Различните застрахователни компании предлагат различен набор от горепосочените допълнителни покрития.

Проверете цената на застраховката тук.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com