Медицински застраховки за чужденци в България

Съгласно изискванията на наредбата за задължителна медицинска застраховка за чужденци краткосрочно и дългосрочно пребиваващи на територията на Република България, всеки чужденец трябва да представи валидна медицинска застраховка за периода на пребиваване, покриваща изискванията посочени в наредбата.

Застрахователните компании предлагат специализиран продукт, който изцяло покрива тези изисквания.

В обсега на застрахователното покритие се включва лечение или болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали през периода на действие на полицата. Не се покрива лечение при вече съществуващо заболяване.

Покриват се и разходите за стоматологично лечение при спешно възникнали внезапни състояния, както и документираните, необходими транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com