Здравно застраховане

Здравната застраховка обезпечава разходите за определени здравни услуги и стоки, вследствие на злополука, заболяване, бременност и раждане на застрахования. Обезщетението може да се изплаща на абонаментен принцип – директно към лечебното заведение, или на принципа на възстановяване на вече направени разходи.

Застраховката може да бъде сключена като индивидуална, семейна или групова. Срокът обикновено е една година, като може да се договори опция за автоматично подновяване.

Покритието се предоставя в няколко пакета:

  • Болнично лечение (основен пакет) – отнася се за случаите, когато на застрахования му се налага престой в болница и всички разходи свързани с това;

  • Извънболнично (амбулаторно) лечение – покриват се прегледи от специалист, изследвания, както и дневен стационар;

  • Дентално лечение;

  • Профилактика – отнася се за провеждането на профилактични прегледи и изследвания с цел ранно установяване на заболявания;

  • Медицински средства – отнася се за лекарства за последващо лечение, очила, помощни средства – патерици, шини и т.н.;

  • Физиотерапия и рехабилитация;

  • Други;

Това са основните пакети, които покриват различен набор от разходи свързани с лечение и профилактика на застрахования.

Обърнете се към нас за допълнителна информация и съвет.

 

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com