Животозастраховане

Животозастраховането предлага многообразие от възможности за финансово осигуряване на Вас и Вашите близки в случай на смърт и злополука.

Краткосрочната застраховка Живот осигурява покритие при смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие злополука. Допълнително може да се добави покритие за медицински разноски.

Съществуват т.нар. Спестовни застраховки Живот. Те се сключват за по-дълъг период от време и предоставят покритие при загуба на живот и допълнителни рискове, като същевременно с това вие спестявате вложените в застраховката средства.

Все повече хора избират да сключат детска застраховка Живот, която подсигурява финансово бъдещето техните деца.

Към някои продукти може да се добави допълнителен риск - лечение на тежки заболявания, възникнали през периода на застраховката.

Животозастраховането, чрез множество гъвкави продукти, предоставя различни възможности за инвестиране, спестяване и подсигуряване на семейството в тежки моменти.

Обърнете се към нас за съвет как да защитите близките си по възможно най-добрия начин.

 

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com