Професионална отговорност

Застраховката осигурява покритие на всички суми, които застрахования е законово задължен да заплати на трети лица, за пряко причинени от него имуществени и неимуществени вреди, по време на практикуване на своята професия. Законът предвижда задължителни нива на застраховане за някои от професиите.

Застраховка професионална отговорност сключват лицензирани превозвачи, лекарии медицински персонал, адвокати, туроператори, проектанти, архитекти и строители, експерт-счетоводители, нотариуси и други.

Обърнете се към нас за съвет и информация относно задължителните по закон застраховки.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com