Обща гражданска отговорност

Застраховка Обща гражданска отговорност предоставя покритие на всички суми, които застрахованият е законово задължен да заплати, като обезщетение, вследствие виновно причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Застраховка се предоставя, както на физически лица, така и на юридически лица. Застрахователят обезщетява вредите до посочения в полицата лимит на покритие.

Застрахователното покритие се разширява, чрез специални условия за застраховане на:

  • Отговорност на продукта;

  • Отговорност на работодателя;

  • Отговорност на притежателите на огнестрелно оръжие;

  • Отговорност на наемателя;

  • Други;

 

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com