Карго застраховане

Застраховка Карго предоставя покритие на товари по време на превоз в страната и чужбина срещу различни рискове в зависимост от спецификата на товара, вида транспорт, маршрутът, опаковката и др.

Застраховката може да бъде сключена за един превоз, за няколко превоза за определен период от време или на абонаментен принцип – за неопределено време и за множество превози при предварително договорени универсални условия и покрития.

Основните институтски карго клаузи са:

  • Институтска карго клауза А – 01.01.82

  • Институтска карго клауза В – 01.01.82

  • Институтска карго клауза С – 01.01.82

Могат да се договорят и допълнителни покрития в случай на стачки, военни действия или злоумишлени действия. При превоз на специфични и опасни товари, могат да се договорят и други специфични покрития, в зависимост от вида на товара.

Обърнете се към нас за допълнително съдействие и съвет.

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com