Автокаско

Застраховка Автокаско е имуществена застраховка, която осигурява покритие на МПС срещу следните неблагоприятни събития:

  • Пожар и природни бедствия;

  • Експлозия;

  • Щети в резултат на ПТП, независимо от това кой е виновен;

  • Кражба или грабеж на цялото МПС;

  • Щети на открито след противозаконно отнемане МПС;

  • Щети нанесени на МПС в паркирано състояние;

  • Щети на МПС от злоумишлени действия на трети лица;

Посочените покрития могат да се комбинират в отделни пакети или да се сключи застраховка с всички покрития, т.нар. „Пълно каско“. Застраховка Автокаско е доброволна застраховка и се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго. Премията по полицата може да бъде еднократно дължима към датата на сключване или разсрочена през периода на застраховката.

Цените на застраховка Автокаско за Вашият автомобил, може да проверите тук.

Необходима информация за сключване на полицата:

За сключване на застраховката е необходимо да предоставите големия талон на автомобила, да посочите оборудването, с което разполага, както и да отговорите на поставените от застрахователя въпроси от съществено значение за риска. Например: снабдено ли МПС с работеща аларма и/или имобилайзер, изгубвани и крадени ли са ключове и документи, имало ли е щети и т.н. Изключително важно е на тази въпроси да бъде отговорено коректно, тъй като дори при неблагоприятен за риска отговор, това не означава непременно, че застрахователят ще откаже покритие. Напротив, застрахователят се ангажира да носи риска, въпреки неблагоприятните обстоятелства, но това ще е така само ако бъде информиран предварително за тях.

 

Национален Асистанс Телефон 0879 021 241
намерете вашият локален офис
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
град София, бул. България 86А, ет.4, офис 4А Телефон: +359 879 021 241 E-mail: manager@orel-zbk.com